HD_MRK
 
SNGL

 
11 januari 2016

Bouwupdate: eerste bewoners gearriveerd op Dorp 66 | februari volgende oplevering

Vorig jaar rond deze tijd werd er nog gesproken over de plannen op Dorp66. “Zal het wel doorgaan?”, vroegen mensen zich af. Inmiddels weten we beter. In deze update praten we je bij en hebben we de tijdlijnen voor de komende maanden op een rij.

“Als dat maar goed gaat…”
Afgelopen jaar is in april het bestemmingsplan definitief vastgesteld. Daarna kon gestart worden met de sloop van de oude boerderij van familie De Wit, het bouwrijp maken van de gronden, verleggen en het vergroten van de waterpartijen.
 Inmiddels wordt er driftig gebouwd door verschillende, maar wel lokale aannemers en onderaannemers. Voorafgaand aan de bouw zeiden mensen: “Als dat maar goed gaat met zoveel verschillende aannemers…”.

Inmiddels kunnen we de volgende stand van zaken melden:

  • De nieuwe stal en de toegangsbrug over de Achterwetering voor familie De Wit zijn reeds in mei 2015 opgeleverd, gebouwd door Versluis-Spelt.
  • De nieuwe woonboerderij voor familie De Wit (senior en junior) is gebouwd door Van Herk bouw en sinds eind december woont de familie in deze nieuwe boerderij.
  • De 3 grondgebieden woningen-onder-1-dak bouwt Van Bijsterveld 
 Bouw en deze aannemer hoopt de woningen in februari 2016 op te leveren.
  • De vrijstaande woning aan de doorgaande weg zal eveneens gereed zijn in februari 2016.
  • Het hooiberggebouw (2 appartementen en 1 grote grondgebonden woning) zal in april/mei 2016 worden opgeleverd.
  • Het hoofdgebouw (9 appartementen, winkel, gemeenschapsruimte en de kinderopvang zal eind juni/begin juli 2016 gereed zijn.

Aanleggen openbaar gebied

Al met al is het prachtig om te zien hoe hard er gewerkt wordt en hoe snel de bouw verloopt. Tussen alle bouwactiviteiten door zijn en worden ook de nutsvoorzieningen aangebracht en de infrawerkzaamheden ingepland. Het is de bedoeling dat in het voorjaar van 2016 het hele openbare gebied (wegen, parkeerruimten en groenvoorzieningen) aangelegd gaat worden. Dat kan pas als de ruwbouw van alle gebouwen gereed is, de steigers weg zijn en er geen zwaar bouwverkeer meer hoeft te passeren.

Goede harmonie

Wat dit project uniek maakt, is dat er zoveel lokale (onder-)aannemers betrokken zijn, dat het in een goede harmonie gebeurt en dat alle woningen, appartementen, winkelruimte en gemeenschapsruimte verkocht zijn én dat er naast koopwoningen ook nog 3 huurappartementen zijn, waarvoor woningbouwvereniging ‘Goed Wonen’ speciaal ruimte biedt aan senioren uit Polsbroek. 
Als alles volgens plan verloopt, kunnen alle woningen in september 2016 bewoond zijn. Dat zal ook het moment zijn waarop de nieuwe winkelruimte open kan gaan en ‘Dorp 66’ een nieuwe plek van ontmoeting kan worden in het dorp.

Doorstroming

Wat ook bijzonder is dat met de nieuwbouw van deze 18 woningen er opeens heel veel doorstroming is ontstaan, waar eerst de boel op slot leek te zitten. Arjan Verstoep denkt dat er na deze positieve impuls behoefte is om nog meer doorstroming te krijgen. “Er zijn nog steeds heel wat oudere mensen die zelfstandig wonen in te grote woningen of boerderijen, waarvan het onderhoud van buitenomgeving en bijgebouwen een blok aan het been zullen gaan vormen. Ook voor de vitaliteit is het goed dat er regelmatig een aantal woningen worden gebouwd. Wat nu heeft plaatsgevonden is een inhaalslag, maar is niet afdoende. Hopelijk hoeven we niet weer 20 jaar te wachten op een nieuwe impuls”, aldus Verstoep.

IMG_3253

 

Contact

Telefoonnummer Buurtsuper: (0182) 370 229

Heb je een vraag, of een idee voor Dorp66?
Stuur ons een e-mail.